Příslušenství pecí KITTEC: Ovládací zařízení (teplotní regulátor)

Všestranně regulovatelný – teplotní regulátor

Kvalitní, maximálně uživatelsky přivětivá ovládací zařízení pro vaši pec KITTEC. Podle modelu nabízíme individuálně nastavitelné vypalovací křivky (doba náběhu, regulovaný ohřev ve stupních na nastavitelnou konečnou teplotu, výdrž, regulované ochlazování) pro nejrůznější procesy vypalování, např. při zpracování keramiky, skla a oceli, rovněž i v rámci mnoha použití tepelného zpracování. Společně jsou všechna ovládací zařízení spolehlivá i s ochranou proti přehřátí jako zabezpečení proti přepálení.

KITTEC Thermocomputer TC44

Teplotní regulátor TC44

Vysoce kvalitní, velmi snadno ovladatelný ovládacím systém s nastavitelnou vypalovací křivkou: Zahřátí v 7 volitelných úrovních na 580 °C (fixní hodnota), poté zahřátí maximální rychlostí na volitelnou konečnou teplotu. Následně doba výdrže nastavitelná po úrovních. Poté ukončení programu s (neregulovatelným) ochlazováním.

KITTEC Thermocomputer TC66

Teplotní regulátor TC66

Všechny hodnoty typické keramické vypalovací křivky (doba náběhu, regulované zahřátí ve dvou segmentech na nastavitelnou konečnou teplotu, výdrž, regulované ochlazování) jsou libovolně nastavitelné. Na základě svých požadavků můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit a do paměti regulátoru uložit až šest programů.

KITTEC Thermocomputer TC 75

Thermocomputer TC75 WU

TC75 WU s WiFi a USB portem nabízí 6 programů s přednastavenými vypalovacími křivkami, včetně nastavitelných segmentů pro keramické aplikace (odložený start, řízený ohřev ve dvou segmentech na konečnou teplotu, výdrž , řízené chlazení). Těchto 6 přednastavených programů lze individuálně přizpůsobit. Po připojení k aplikaci SuperWise App lze každý proces vypalování také pohodlně spustit, monitorovat nebo zastavit prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

KITTEC Thermocomputer TC 95

Thermocomputer TC95 WU

Model TC95 WU je vybavený WiFi rozhraním a portem USB, nabízí moderní uživatelské prostředí a rozsáhlé možnosti nastavení vypalovací křivky. Vypalovací křivka je volně volitelná, s možností uložit a snadno znovu použít až 25 různých vypalovacích programů. Po připojení k aplikaci SuperWise App lze každý proces vypalování pohodlně spustit, monitorovat nebo zastavit prostřednictvím chytrého telefonu, tabletu nebo počítače.

KITTEC Thermocomputer TC88e

Teplotní regulátor TC88e

Výkonný ovládací systém z řady kompaktních regulátorů, který byl určen speciálně pro složité vypalovací křivky (např. zpracování skla). Vypalovací křivka sestává až z 30 segmentů. Z toho vyplývá počet procesů ohřevu, výdrže a ochlazování. V každé rampě lze naprogramovat přesný čas. Stejně tak je možné zadání doby náběhu. Jako program lze uložit maximálně 30 vypalovacích křivek.

KITTEC Thermocomputer TC505

Teplotní regulátor TC505

Vypalovací křivka TC505 se skládá z doby náběhu, dvou nastavitelných dob ohřevu a výdrže a (regulované) fáze ochlazování. Všechny hodnoty jsou volně nastavitelné. Šest programů je pevně naprogramovaných, 23 dalších můžete navíc individuálně uložit. Kromě toho má regulátor blokovací tlačítko a ukazatel spotřeby energie.

KITTEC Thermocomputer TC507

Teplotní regulátor TC507

Jako TC505, avšak s plně variabilním tvarem vypalovací křivky. Až 99 segmentů umožňuje libovolné nastavení procesů ohřevu, výdrže a ochlazování. Simultánní zadávání ramp v °C/h nebo čase. Možnost manuálních zásahů do průběhu programu. Ovládací výstupy (EVENTs) atd. Možnost uložení až 99 programů. TC507 je nástupcem TC 405/30 a stává se tak standardem, např. v tepelném zpracování skla.

KITTEC Thermocomputer TC705

Teplotní regulátor TC705

Teplotní profi l TC705 se skládá ze 4 segmentů (jedné rampy a výdrže, grafi cky zobrazené na indikaci), a tím je typický pro keramické aplikace a tepelné zpracování. To znamená velmi jednoduchou manipulaci při programování a zobrazování během procesního průběhu. Lze uložit až 99 programů. Integrovanou dokumentaci průběhu vypalování lze prostřednictvím USB disku přenést na váš PC. USB disk lze také použít k zablokování.

KITTEC Thermocomputer TC707

Teplotní regulátor TC707

Vypalovací křivka může být s TC707 navržena zcela flexibilním způsobem, lze uložit až 99 programů. Integrovanou dokumentaci průběhu vypalování lze prostřednictvím USB disku (lze použít i k zablokování) přenést na váš PC. S připojením Bluetooth k aplikaci smartphonu WebBox nebo softwaru WinControl, čímž je možné spuštění nebo ukončení programu v reálném čase (např. pec připravená k provozu v pondělí v 7:00 hodin na začátku směny).

Pokud máte dotazy nebo si přejete získat více informací nebo individuální provedení, prosím kontaktujte nás. Brzy se vám ozveme.

Kittec Brennöfen bis 1800°C - Brennofen für Industrie und Handwerk