DŮLEŽITÉ!!!  – Co dělat v případě poškození zboží při přepravě?

 

 

Vážení zákazníci,

 

ačkoliv je zboží řádně zabaleno a ačkoliv se všechny zúčastněné osoby snaží jej vždy v pořádku dodat, může během přepravy dojít k jeho poškození. Je proto velice důležité, abyste již při dodáni pečlivě zkontrolovali, zda zboží není poškozeno.

Případné poškození zaznamenejte do dodacích dokumentů! Pokud tak neučiníte, nelze uplatnit nároky na vrácení peněz, a to ani vůči nám ani vůči námi pověřenému přepravci.


PŘED podepsáním dodacích dokumentů proto MUSÍTE zkontrolovat, zda není zásilka zvenku poškozena!
Svým podpisem potvrzujete, že je zboží v pořádku. Je tedy naprosto nezbytné zboží před podepsáním dodacích dokumentů zkontrolovat!

 

+++ Zboží vybalte a pečlivě zkontrolujte! +++

Pracovník kurýrní služby nebo přepravce musí mít trpělivost a počkat, dokud zásilku zcela nevybalíte a nezkontrolujete, zda během přepravy nebyla poškozena. Nebude sice nadšen, je to ale Vaše právo a lze to provést poměrně rychle:

  1. Přestřihněte čtyři pásky ve spodní části palety.
  2. Tahem vzhůru směrem od pece sejměte kartonový obal a fólii.
  3. Následně si pec zvenku i zevnitř prohlédněte a zkontrolujete, zda není poškozena.

Pokud řidič nebude ochoten na vybalení pece počkat:

==> Uveďte do přepravních dokumentů toto: „Řidič nepočkal na vybalení zboží: vnější obal nepoškozen – zboží přijato s výhradou.“

 

+++ Jestliže je zboží poškozeno, odmítněte ho převzít! +++

Pokud zjistíte, že je zboží poškozeno, nebo je to zřejmé i přes vnější obal (lze slyšet například zvuk rozbitých desek nebo cihel):

==> Odmítněte zboží převzít!

Zásilka nám pak bude vrácena a zaevidována jako poškozená. V tomto případě prosím okamžitě kontaktujte svého prodejce, aby mohl co nejrychleji zajistit dodání náhrady.

V případě poškození během přepravy je naším společným zájmem škodu rychle vyřešit a uplatnit náklady s ní spojené u toho, kdo ji způsobil. Pokud dodržíte uvedený postup, zvládneme to společně bez komplikací.

Děkujeme za pochopení a pomoc!

Váš tým KITTEC!

 

 

 

 

 

Kittec Brennöfen bis 1800°C - Brennofen für Industrie und Handwerk