DŮLEŽITÉ!!!  –  CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ ZBOŽÍ PŘI PŘEPRAVĚ?

 

Hinweis für Warenannahme ENVážení zákazníci,

ačkoliv je zboží řádně zabaleno a ačkoliv se všechny zúčastněné osoby snaží jej vždy v pořádku dodat, může během přepravy dojít k jeho poškození. Je proto velice důležité, abyste již při dodáni pečlivě zkontrolovali, zda zboží není poškozeno.

Prosím, dokumentujte jakékoliv nalezené škody fotografiemi a zašlete je na KITTEC! Pokud tak neučiníte, nelze uplatnit nároky na vrácení peněz, a to ani vůči nám ani vůči námi pověřenému přepravci.

PŘED podepsáním dodacích dokumentů proto MUSÍTE zkontrolovat, zda není zásilka zvenku poškozena!

Svým podpisem potvrzujete, že je zboží v pořádku. Je tedy naprosto nezbytné zboží před podepsáním dodacích dokumentů zkontrolovat!

 

 

 +++ Jestliže je zboží poškozeno, odmítněte ho převzít! +++

Pokud zjistíte, že je zboží poškozeno, nebo je to zřejmé i přes vnější obal (lze slyšet například zvuk rozbitých desek nebo cihel):

==> Odmítněte zboží převzít!

Zásilka nám pak bude vrácena a zaevidována jako poškozená. V tomto případě se prosím okamžitě obraťte na svého prodejce nebo na nás.

 

+++ Pečlivě zkontrolujte balení! +++

V případě minimálního poškození balení (předpokládá se, že zboží není poškozeno),

==> na nákladní listině uveďte: „Balení poškozeno“

Pokud se skryté poškození projeví až po podpisu a během dalšího rozbalování,

==> dokumentujte rozbalování včetně poškození fotografiemi a zašlete je na KITTEC. Rozhodně nechte pec na paletě! Zboží odebírejte z palety nebo jej znovu zabalte a připravte k odběru až po uvolnění od firmy KITTEC.

 

V případě poškození během přepravy je naším společným zájmem škodu rychle vyřešit a uplatnit náklady s ní spojené u toho, kdo ji způsobil. Pokud dodržíte uvedený postup, zvládneme to společně bez komplikací.

 

Děkujeme za pochopení a pomoc!

 

 

Kittec Brennöfen bis 1800°C - Brennofen für Industrie und Handwerk