KITTEC® INDUSTRIAL-LINE Seria modeli KTD, piece stomatologiczne do 1.650 °C

Podstawą naszych innowacyjnych produktów jest nasza bliska współpraca ze znanymi firmami na rynku usług stomatologicznych

 

 

 


KTD K2 – Piec spiekalniczy do stopów chromu-kobaltu (CoCr), do 1.350 °C

Piec KTD K2 został opracowany na podstawie modelu KTD R2. Obydwa modele sć wyposaćone w tć samć technologić sterowania oraz wićkszoćć funkcji technicznych, jednak działajć na zupełnie innych zasadach. KTD R2 jest przeznaczony do spiekania ceramiki oksydowanej w wyćszych temperaturach, natomiast KTD K2 został opracowany specjalnie z myćlć o obróbce termicznej metali w nićszych temperaturach i w warunkach atmosfery gazu ochronnego.

We wnćtrzu pieca umieszczony jest rodzaj mufli ze specjalnych materiałów ogniotrwałych. Mufla ta oddziela elementy grzejne od wnćtrza komory. Umoćliwia to uzyskanie szeregu róćnych atmos-
fer oraz beztlenowć obróbkć termicznć stopów metali. Starannie przemyćlane, innowacyjne kondycjonowanie gazów płuczćcych czyni z modelu KTD K2 naprawdć uniwersalny produkt. Piec nadaje sić do rozprććania, czyszczenia, wyćarzania i spiekania stopów metali pod- danych spiekaniu wstćpnemu. Ponadto moćna w nim przeprowadzać jednoczesne usuwanie spoiwa i wypiekanie spajanych metali prosz- kowanych (Soft-Blanks).

W dodatku do konwencjonalnego profilu temperatura-czas (krzywej spiekania), dla kaćdego pojedynczego segmentu przeznaczana jest równieć okrećlona iloćć gazu płuczćcego (np. argonu). Elektroniczne monitorowanie i regulacja zapewniajć wićksze bezpieczećstwo pro- cesu oraz pozwalajć znacznie zmniejszyć zućycie gazu.

 

 


KTD P1 – Atmosferyczny piec spiekalniczy do ceramiki oksydowanej, do 1.600 °C

Model KTD P1plus pokrywa sić zasadniczo z modelem KTD S1Plus, lecz jest wyposaćony w dodatkowe komponenty. Obsługa pieca
odbywa sić za poćrednictwem intuicyjnego, wielojćzycznego, graficznego ekranu dotykowego. Łćcze internetowe umoćliwia podłćczenie do komputera PC bezpoćrednio lub poprzez sieć. Dostarczone wraz z piecem bezpłatne oprogramowanie monitorujćce „ThermoView“ ułatwia ustawianie lub zabezpieczanie programów spiekania, a takće automatyczne protokołowanie kompletnych procesów spiekania.

Szybkoćć nagrzewania do 3000 °C/godz. w całym zakresie temperatur czyni z modelu KTD P1plus jeden z najszybciej działajćcych pieców spiekalniczych na rynku i zalicza go do kategorii tzw. „szybkich spiekalników“. 

 

 

 


KTD S1 – Wysokiej jakości model dla początkujących, do 1.550 °C

Konstrukcja modelu KTD S1plus pokrywa się zasadniczo z piecem komorowym. Piec ten posiada jednak także bardzo dogodny system szuflad, umożliwiający jednoczesne, ręczne wysunięcie umieszczonej na szynach przedniej ściany oraz spodniej części komory spiekania. Konstrukcja ta ułatwia załadunek z trzech stron. Całość konstrukcji oraz starannie przemyślane rozmieszczenie poszczególnych komponentów przekładają się na bardzo kompaktowy design tego pieca. Trzy elementy grzewcze są rozmieszczone asymetrycznie, aby zapewnić możliwie jak najlepsze rozłożenie temperatur na wszystkich krawędziach. Maksymalna wymagana wartość natężenia prądu wynosi zaledwie ≤ 1000 W. W rezultacie model KTD S1plus można bez problemu podłączyć do każdego konwencjonalnego gniazdka.

 

 

 


KTD M2 – Piec elewatorowy o dużej pojemności, do 1.600 °C

KTD M2 to kompaktowy piec elewatorowy, w którym dolna, napędzana silnikiem płyta komory spiekania nieustannie przesuwa się w górę i w dół. Konstrukcja ta umożliwia ogrzewanie z wszystkich 6 stron, a tym samym niemal niespotykaną jednorodność rozłożenia temperatur. Prosty i przejr- zysty proces załadunku i opróżniania pieca odbywa się za pośrednictwem dużego otworu pod komorą spiekania.

Maksymalny pobór mocy wynosi ≤ 2500 W. Elektroniczne monitorowanie przepływu prądu umożliwia podłączenie modelu KTD M2 do większości konwencjonalnych gniazdek. Obsługa pieca odbywa się za pośrednictwem intuicyjnego, wielojęzycznego, kolorowego i graficznego ekranu dotykowego. Łącze internetowe umożliwia podłączenie do komputera PC bezpośrednio lub poprzez sieć. Dostarczone wraz z piecem oprogramo- wanie monitorujące „ThermoView“ ułatwia ustawianie lub zabezpieczanie programów spiekania, a także automatyczne protokołowanie kompletnych procesów spiekania. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu przebiegu procesów spiekania na nośniku pamięci USB.

Duża komora spiekania oraz możliwość załadunku wielopoziomowego czynią z tego pieca idealną propozycję dla większego laboratorium stomatologicznego lub centrum frezarskiego.

 

 

 


KTD R2 – Kompaktowy, wyposażony w najnowszą technologię piec spiekalniczy, do 1.650 °C

KTD R2 to kompaktowy piec elewatorowy, w którym dolna, napędzana silnikiem płyta komory spiekania nieustannie przesuwa się w górę i w dół. Prosty i przejrzysty proces załadunku i opróżniania pieca odbywa się
za pośrednictwem dużego otworu pod komorą spiekania. Maksymalny pobór mocy wynosi ≤ 2100 W. Wewnętrzne, elektroniczne monitorowanie przepływu prądu umożliwia podłączenie modelu KTD R2 do większości konwencjonalnych gniazdek. Obsługa pieca odbywa się za pośrednictwem intuicyjnego, wielojęzycznego, kolorowego i graficznego ekranu dotykowego. Łącze internetowe umożliwia podłączenie do komputera PC bezpośrednio lub poprzez sieć. Dostarczone wraz z piecem bezpłatne oprogramowanie monitorujące „ThermoView“ ułatwia ustawianie lub zabez- pieczanie programów spiekania, a także automatyczne protokołowanie kompletnych procesów spiekania. Łącze USB umożliwia zapisywanie danych (dodatkowo lub zamiast oprogramowania PC), a także pozwala obecnie na wprowadzanie większej liczby dostępnych bezpośrednio krzywych spiekania, z możliwością ich importowania lub eksportowania. Dzięki temu można określić zabezpieczenia programów spiekania lub przenosić programy spiekania na inne piece (o tej samej palecie funkcji).

 


 

KITTEC® Industrial-Line Seria modeli KTD

Kompatybilne zestawy piecowe, narzędzia oraz wyposażenie dodatkowe pieców z serii KITTEC® INDUSTRIAL-LINE.
Prosimy o kontakt – służymy poradą w kwestii mocy urządzeń grzewczych oraz sterowników.

 

KONTAKT