Impresum

Informace dle § 5 Zákona o telemédiích:

KITTEC GmbH
Taxisstr. 49
83024 Rosenheim

Jednající:
Armin Flieher 

Kontaktní údaje:
Telefon: +49 8031 892462
Email: info@kittec.de

Registrace:
Zápis v obchodním rejstříku
vedeném u: Okresního soudu Traunstein
pod evidenčním číslem: HRB 14278

DIČ:
Daňové identifikační číslo dle §27a Zákona o dani z obratu:
DE 813 397 798

Řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řešení sporů u jakéhokoliv orgánu, určeného pro řešení sporů.

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 Zákona o telemédiích (TMG) odpovědní za vlastní obsah na těchto webových stránkách dle obecných zákonů. Avšak dle § 8 – § 10 Zákona o telemédiích nejsme jako poskytovatel služeb povinni, monitorovat přenášené či uložené informace třetích stran, nebo zkoumat okolnosti, poukazující na protiprávní jednání.

Povinnosti odstranit nebo zablokovat používání informací podle obecného práva zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je však možné převzít až od okamžiku znalosti konkrétního protiprávního jednání. Po oznámení příslušných porušení práv tyto obsahy neprodleně ostraníme. 

Odpovědnost za internetové odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv.

Z tohoto důvodu není z naší strany možné převzetí odpovědnosti za tyto externí informace. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel či provozovatel webových stránek.

Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. V době vytvoření propojení nebyly zjištěny žádné nelegální obsahy. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních ukazatelů protiprávního jednání možná. V případě oznámení protiprávního jednání příslušné odkazy obratem odstraníme.

Autorská práva

Obsahy a díla vytvořené provozovateli stránek na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Reprodukce, zpracování, šíření a jakýkoliv druh využití mimo hranice autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Soubory ke stažení a kopie tohoto webu jsou určeny pouze pro soukromé, nekomerční účely.

Pokud obsah na této straně nebyl vytvořen provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích stran. Zejména je pak obsah třetích stran jako takový také označen. Všimnete-li si přesto porušení autorského práva, prosíme o odpovídající upozornění. Po oznámení příslušných porušení práv budou námi tyto informace neprodleně odstraněny.

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRE) (2014–2020)

Projekty „Otevírání trhu Španělska a Itálie“ jsou finančně podporovány z EFRE (Evropský fond pro regionální rozvoj).

 

Picture copyright:

Kittec – Home : contrastwerkstatt / Fotolia.com, Rostislav Sedlacek / Fotolia.com

Kittec – Ferritisieren : Alfa Photostudio / Shutterstock

Kittec – Perlitisieren : SpockyPo / Shutterstock

Kittec – Lösungsglühen : Surawit Klanliang / Shutterstock, High Simple / Shutterstock

Kittec – Härten : Picture industry / Shutterstock

Kittec – Partikelfilter reinigen : Alraun / Shutterstock

Kittec – Plasmanitrieren : Plasmachemnitz1996 / Shutterstock

Kittec – Spannungsarmgluehen : Media Whalestock / Shutterstock

all other imges : Kittec GmbH

Icons : made by Madebyoliver from www.flaticon.com, licensed by CC 3.0 BY

Kittec Brennöfen bis 1800°C - Brennofen für Industrie und Handwerk